Tess Milne Schildklier  thumbnail

Tess Milne Schildklier

Published Feb 24, 23
3 min read

Table of Contents


Schildklier En HoofdpijnBij behoefde zenden zij weer een signaal aan de schildklier (TRH, TSH) om meer hormoon aan te maken. Bij dit proces kan het een en ander mis gaan (snel werkende schildklier symptomen). Dan worden er teveel (hyperthyreoïdie), of te weinig (hypothyreoïdie) schildklierhormonen aangemaakt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er te weinig grondstoffen aanwezig zijn, een enzym niet werkt dat voor de omzetting nodig is (TPO), teveel/of te weinig transporteiwitten aanwezig zijn, de omzetting in de actieve vorm niet optimaal is (dejodinase), de antennes op de cellen (receptoren) niet op het hormoon reageren, of de terugkoppeling naar de hersenen niet werkt.

60% van de mensen met schildklier problemen zijn zich er niet bewust van dat zij een schildklier probleem hebben. Meestal wordt het probleem pas opgemerkt als de schade zover is gevoederd dat de symptomen overduidelijk worden en de beschadiging van de schildklier een feit is (snel werkende schildklier symptomen). Gevaar hierbij is dat als niet op tijd wordt ingegrepen, chronische klachten en autoimmuunreacties tegen de schildklier, maar ook tegen hersencellen (Anti-CNS antibodies; Hashimoto’s encephalopathy, Antimyelin antibodies) kunnen ontstaan (1).

Soms worden mensen voor klachten behandelt (bijvoorbeeld met antidepressiva) die “bijverschijnselen” kunnen zijn van een te laag, of te hoog niveau aan schildklierhormoon terwijl de echte oorzaak (de schildklier) onzichtbaar blijft - snel werkende schildklier symptomen. Naast niet onderzochte schildklierklachten gebeurd het ook regelmatig dat er bij mensen met klachten wel naar de schildklier gekeken wordt, maar dat het niet functioneren niet wordt ontdekt. snel werkende schildklier symptomen.

Zo blijven vaak zelfs duidelijk zichtbare schildklierproblemen onbehandeld. Worden ze wel ontdekt luidt het officiële advies voor bijvoorbeeld hyperthyreoïdie “acuut ingrijpen is zelden noodzakelijk” (richtlijnen NHG) waardoor het probleem blijft bestaan tot het zo verslechterd is, dat er wel iets aan gedaan moet worden. Uiteindelijk is het zo dat als er dan iets gedaan moet worden, omdat een autoimmunziekte tegen schildklierweefsel is ontstaan, wel de te tekorten aan hormoon worden aangevuld, of de overproductie geremd.

Hypothyreoïdie is een tekort aan schildklierhormoon. Dat kan meerdere oorzaken hebben (snel werkende schildklier symptomen). Bijvoorbeeld dat de schildklier zelf te weinig schildklierhormoon aanmaakt (primaire hypothyreoïdie) - snel werkende schildklier symptomen. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn een tekort aan jodium en de autoimuun-schildklierziekte (ziekte van Hashimotos). Andere oorzaken zijn zoals boven genoemd het niet functioneren van een van de onderdelen van het proces - snel werkende schildklier symptomen.Hypothyreoïdie komt 5 keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en de kans erop neemt toe met de leeftijd. snel werkende schildklier symptomen. Terwijl het aantal mensen die een te actieve schildklier ( hyperthyreoïdie) hebben al jaren redelijk ongewijzigd blijft, neemt het aantal mensen (prevalentie) met een te trage schildklier (hypothyreoïdie) echter duidelijk toe. snel werkende schildklier symptomen.

Latest Posts

Thaise Massage Melle

Published Jun 12, 24
6 min read

Beste Permanente Make Up Wenkbrauwen

Published Sep 27, 23
7 min read

Permanente Make Up Tienen

Published Sep 27, 23
7 min read